നവവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാനായ്‌

രചന, സംഗീതം : ഇന്ദു ശേഖര്‍ എം.എസ്.
വവര്‍ഷത്തെ വരവേല്‍ക്കാനായ്‌
നാമിന്നെത്തുമ്പോള്‍ സലില്‍ 
ചൗധരി ഫൗണ്ടേഷന്‍ കേരള 
കാതില്‍ തേന്‍ മഴയായ് 
കണ്ണും മെയ്യും മറന്നൊന്നായാടിപ്പാടുമ്പോള്‍ 
ഈ പുതുവര്‍ഷത്തിന്‍  പുതുമകള്‍ നമ്മില്‍ 
പൂത്തിരി കത്തിക്കും 
നുരയും തളികകളില്ലാതിങ്ങനെ 
തിരയും ഹര്‍ഷോന്മാദത്തോടെ 
താളം കൊട്ടി പാടിക്കേറും നാമിന്നീ രാത്രി 
[ വവര്‍ഷത്തെ....

കൊല്ലത്തിന്നഭിമാനമായി 
സംഗീതത്തിന്‍ ലഹരിയുമായ്‌ 
ഇല്ലം വേണ്ടെന്നു വച്ചും കൊണ്ടിങ്ങു 
വന്നെത്തി സോപാനത്തിന്‍ മുന്നില്‍  
[ വവര്‍ഷത്തെ....
പാടിപ്പതിഞ്ഞ പാട്ടില്‍ തുടങ്ങി 
ആടിതകര്‍ത്തു മുന്നേറുമ്പോള്‍ 
കണ്ണില്‍ പതിഞ്ഞ പൊന്നിന്‍ കിനാക്ക-
ളെല്ലാം പുതുവത്സരാശംസയായ് 
[വവര്‍ഷത്തെ....


ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍
ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ടൂ തൌസണ്ട് തിര്‍ടീന്‍ 
ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍
ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ ടൂ തൌസണ്ട് തിര്‍ടീന്‍
ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍ 
Post a Comment

Popular posts from this blog

വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം

പനിനീര്‍ പമ്പ - അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനങ്ങള്‍