സലില്‍ ചൌധരി ഫൌണ്ടേഷന്‍ തീം ഗാനം

രചന: ഇന്ദുശേഖര്‍ എം. എസ് .


സലില്‍ ദാ തന്നുടെ സംഗീതത്തിന്നൂര്‍ജ്ജം
നുകര്‍ന്നൊരു ദേശം മലയാളം 
വംഗ നാട്ടില്‍ നിന്ന് വന്നിവിടെ 
തങ്ക സ്വരങ്ങള്‍ തന്‍ കുളിര്‍മഴ പെയ്യിച്ചു 

തിരയടിചോഴുകുന്നോരാ സ്വര കണങ്ങളില്‍ 
മതിമറന്നലിയുന്നു ഞങ്ങളിന്ന് 
സലില്‍ ചൌധരി ഫൌണ്ടേഷന്‍


4