Saturday, June 1, 2013

വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം

വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം
വിടർന്നാലോ മധു മണം
കൊഴിയും മുമ്പൊരുക്കേണം
കൊതി തീരേ കുരുവി കണ്മണിക്ക്
പൂമ്പൊടിയാൽ പുണർന്ന നിമിഷം                     ..... വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം

   കാറ്റാലടർന്നൊരിതൾ
   തളിരിലയോടുണർത്തി പരിഭവം
   ഇല്ലില്ല ഞാനിനി നിന്നിൽ
   മറന്നേക്കൂ ഇതെൻ വിധിയല്ലോ
   കാറ്റാലടർന്നൊരിതൾ ....                                 ..... വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം

ചൊല്ലി കുരുന്നിലയവൾ
ഇതു നോക്കൂ കുസുമവദനം
ഇല്ലില്ല നീയില്ലാതിവൾ
പിറന്നാലോ പ്രകൃതി വിധിയാലെ
ചൊല്ലി കുരുന്നിലയവൾ  ....                             ..... വിടരാൻ കൊതിക്കും കുസുമം


Post a Comment

Home Studio Singing - Omalale Kandu Njaan - Cover by Indusekhar M.S. Film - Sindooracheppu (1973) Lyrics - Yousafali Kecheri Music -...