മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്നതോ - ഓണപ്പാട്ടുകള്‍ 5

രചന, സംഗീതം - ഇന്ദുശേഖര്‍ എം. എസ് 

മഴയില്‍ കുതിര്‍ന്നതോ
നിന്‍ തനുവില്‍ പൊടിഞ്ഞതോ
ഈ നനവില്‍ ഞാന്‍ അമരുമ്പോള്‍
എന്‍ മനമുണര്‍ന്നു  സഖീ
കുളിര്‍ തഴുകി നിന്നൂ സുഖം          [ മഴയില്‍

ചേക്കേറാന്‍ പറവകള്‍ തിരികെ പോയ്‌
അന്തിപൊന്‍ ഗോളം കടലില്‍ തിരികെ പോയ്‌
അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു നിറഞ്ഞു നിന്നില്‍
മതി മതി ഇന്നിതു മതി
കുളിര്‍ തഴുകി നിന്നൂ സുഖം          [ മഴയില്‍

വാക്കേറേ പറഞ്ഞു തളര്‍ന്നു നീ
അന്തിക്കെന്തേ നീ എന്നില്‍ പരതുന്നു
നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു പകര്‍ന്നു നിന്നില്‍
മതി മതി ഇന്നിതു മതി
കുളിര്‍ തഴുകി നിന്നൂ സുഖം          [ മഴയില്‍

Comments