പൂവേ നീ ഉണര്‍ന്നില്ലേ - ഓണപ്പാട്ടുകള്‍ 1

രചന, സംഗീതം : ഇന്ദുശേഖര്‍ എം. എസ് .


പൂവേ നീ ഉണര്‍ന്നില്ലേ
പൂത്തുമ്പി പറഞ്ഞില്ലേ
ഓണം വന്നു നിന്റെ വനിയില്‍
കാണാ വഴികളില്‍ 
കാറ്റില്‍ തളിരുകള്‍ 
ആരെ തേടി മയങ്ങി 

മാബലിയെ വരവേല്‍ക്കുവാന്‍
മലയാളമനസ്സുണരവേ
നിന്‍ മാറില്‍ മധുവോ മിഴി നീരോ ?
ചൊല്ലുമോ ചൊല്ലുമോ തുമ്പിയോടിന്നു നീ ...

പൂക്കളങ്ങള്‍ക്ക് തേടവേ
പൂനിലാവിന്നു കൈതവം
നിന്‍ ചിരിയില്‍ വിടര്‍ന്നത് നേരോ ?
ചൊല്ലുമോ ചൊല്ലുമോ തുമ്പിയോടിന്നു നീ ...


Comments